KIỂM TRA GIẤY TỜ HỢP LỆ NỘI BỘ CÔNG TY GIANG ĐẠI KIM

Hệ thống tra cứu tính xác thực của giấy tờ nội bộ do Công ty Giang Đại Kim ban hành. Bao gồm các giấy tờ chứng từ bản Scan hoàn chỉnh từ file gốc.
Ghi chú: Một số tài liệu mới ban hành (ngoại trừ tài liệu khẩn, hỏa tốc), sẽ mất vài ngày để có thể tra cứu trên hệ thống!
Tra cứu file gốc hóa đơn điện tử (XML, PDF) của Công ty Giang Đại Kim, Nhấn vào đây.